Autorinių teisių tyrimo išvados (legaliai viešinama medžiaga)

Autorinių teisių klausimas daugeliui (ir dėstytojų, ir studentų) yra sudėtinga tema. O mano draugas teisininkas, gavęs mūsų prašymą padėti, labai apsidžiaugė, kad reikės tyrinėti būtent šį klausimą, nes prieš keletą metų autorinių teisių tema rašė savo magistrinį darbą.

Po mini incidento viename iš Lietuvos universitetų svarbiausiu tyrinėjimo objektu tapo studijų medžiagos viešinimo galimybės.

Išsiaiškinome, kad labai didelė dalis medžiagos gali būti visiškai legaliai platinama internete, tačiau kai ko visgi geriau neviešinti (t.y. geriau saugoti tarp privačių grupės failų).

Galima dalintis

Viskas, kas sukurta tavo paties, gali būti laisvai viešinama internete. Taip pat galima nevaržomai viešinti kūrinius, kuriems netaikomi autorinių teisių apribojimai. Tarp tokios medžiagos galima paminėti:

 • Pačių studentų surinktą, susistemintą, sukurtą medžiagą (pvz. referatai, kursiniai darbai).
 • Egzaminų, namų darbų sprendimus.
 • Matematinių, fizikinių, cheminių formulių rinkinius.
 • Mokymo programas.
 • Visų valstybių ir tarptautinius teisės aktus, jų oficialius vertimus, valstybės simbolių vaizdus.
 • Senas knygas (maždaug iki tarpukario Lietuvos laikų, t.y 70 metų po autoriaus mirties, SSRS 50 metų), senus žemėlapius, 1940 m. ir senesnes enciklopedijas, žodynus.
 • Straipsnių arba knygų dalis (pvz. skyrius), kurios pateikiamos kaip integruota tam tikros vientisos temos dalis sistemoje, ar kitokiu būdu apjungtame variante ir tai daroma išimtinai mokymo ir švietimo tikslais.
 • Dėstytojo per paskaitas pateiktą medžiagą, kurios visos ar esminės jos dalies, labai tikėtina, jis pats nekūrė.
 • Bet kurią kitą medžiagą, jei buvo gautas autoriaus (tinka ir žodinis) sutikimas.

Geriau neviešinti

 • Naujesnių nei 70 metų pilnų knygų (nors knygų gabalus dėti galima — tai gali būti traktuojama kaip citavimas).
 • Uždavinynų (tačiau išspręstus uždavinius kelti galima).
 • Periodikos, straipsnių.
 • Dėstytojo paskaitų konspektų bei skaidrių (jeigu nebuvo gautas dėstytojo sutikimas)

Tiek žinių šiandienai. Laukite tęsinio…